Linda_Toivola_tumb Linda Toivola är finlandssvensk, född och uppvuxen i Helsingfors. Studerade violin vid Sibelius Akademin i Helsingfors 1996-2001, tog kandidatexamen vid Edsbergs Musikinstitut 2004 och magisterexamen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2007.
För mer info klicka här!
Lauri_tumb Lauri Hämäläinen är en finlandssvensk musiker med bas i Helsingfors. Lauri jobbar som violin och violalärare samt undervisar i ensemblespel vid Nordvästra Helsingfors Musikinstitut och Avonia Musikinstitut.
För mer info klicka här!
jo_svartvit_tumb Gunilla Lindberg Karlsson kommer från Huddinge och har undervisat i violin och viola sedan 2001. Hon har studerat musikerprogrammen på både kandidat och masternivå på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Numera undervisar hon allt från nybörjare upp till gymnasienivå och är stråkinstruktör i Stockholms Ungdomssymfoniorkester.
För mer info klicka här!
blocks_image